Ne aramak istersiniz?

Tasarım Başvuruları

Tasarım Başvuruları

Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi, insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. (KHK m. 3 b. a)

Bir tasarımın tescili için, 554 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ekli örneğe göre hazırlanan tasarım başvurusu dilekçesi ile Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.

Başvuru için gerekli olan belgeler şunlardır.

a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru ücreti,

c) Tasarımı açıklayan tarifname ve tasarımı konu alacak veya tasarımın uygulanacağı ürünlerin tanıtımı (4 adet),

d) Görsel anlatım (11 adet),

e) Tasarımcının kimliği.

Bu belgelerin tamamının başvuru esnasında verilmesi durumunda başvuru tarihi, kesinleşmiş olacaktır.

Başvuru sahibinin tüzel kişi olması halinde ise, noterden onaylı imza sirküleri de Türk Patent Enstitüsü’ne iletilmelidir.

OrbisVista tasarım başvurularınızın her aşamasında yanınızda.

Ulusal ve Uluslararası Tasarım Başvuruları

Tasarım Tarifname Yazımı

Tasarım Araştırmaları

Tasarım İzleme Hizmetleri

İtirazlar

Yenileme Takibi

Share Post