Patent Başvuruları

<p class="p1">Patent; bilimsel ya da teknik bir buluşun üretimi, çoğaltımı, satış ve pazarlaması konularında, buluş sahibine ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır. Patent; buluş sahibine sunduğu koruma ve sağladığı avantajlarla, yaratıcı fikrin sermayeyle buluşmasında kilit bir öneme sahiptir.</p> <p class="p1"><b>OrbisVista, patentin t

Devamını Oku

Marka Başvuruları

<p class="p1">Marka tescili; sahibine, markanın tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için, izni dışındaki her türlü kullanımı engelleme hakkı tanır. Marka tescil süreci, marka sorgulaması ve belge teminini takip eden süreçte şu aşamalardan oluşur:</p> <p class="p1">* Marka Başvurusu (2-5 iş günü) * Şekilsel İnceleme - TPE (1-2 ay) * Hukuksal

Devamını Oku

Tasarım Başvuruları

<p class="p1">Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi, insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. (KHK m. 3 b. a)</p> <p class="p1">Bir tasarımın tescili için, 554 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ek

Devamını Oku

Marka&Patent Tasarım

<p class="p1"><span class="s1"> Marka&amp;Patent Tasarım haklarının yurt içi ve yurt dışında tesisi, hukuki süreçlerin takibi ve sınai mülkiyet haklarının müdafaa edilmesi, haksız kullanıma yönelik hukuki işlemler.</span></p>

Devamını Oku

Islahçı Hakkı Başvuruları

<p class="p1"><span class="s1">Yeni bitki türlerinin korunmasına yönelik Islahçı Hakkı başvuruları.</span></p>

Devamını Oku