Patent Başvuruları

Patent; bilimsel ya da teknik bir buluşun üretimi, çoğaltımı, satış ve pazarlaması konularında, buluş sahibine ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır. Patent; buluş sahibine sunduğu koruma ve sağladığı avantajlarla, yaratıcı fikrin sermayeyle buluşmasında kilit bir öneme sahiptir. OrbisVista, patentin t

Devamını Oku

Marka Başvuruları

Marka tescili; sahibine, markanın tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için, izni dışındaki her türlü kullanımı engelleme hakkı tanır. Marka tescil süreci, marka sorgulaması ve belge teminini takip eden süreçte şu aşamalardan oluşur:

* Marka Başvurusu (2-5 iş günü) * Şekilsel İnceleme - TPE (1-2 ay) * Hukuksal

Devamını Oku

Tasarım Başvuruları

Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi, insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. (KHK m. 3 b. a) Bir tasarımın tescili için, 554 sayılı KHK’nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğe ek

Devamını Oku

Marka&Patent Tasarım

Marka&Patent Tasarım haklarının yurt içi ve yurt dışında tesisi, hukuki süreçlerin takibi ve sınai mülkiyet haklarının müdafaa edilmesi, haksız kullanıma yönelik hukuki işlemler.

Devamını Oku

Islahçı Hakkı Başvuruları

Yeni bitki türlerinin korunmasına yönelik Islahçı Hakkı başvuruları.

Devamını Oku