Ne aramak istersiniz?

Monthly Archives: 1 Aralık 2015

Patent Başvuruları

Patent; bilimsel ya da teknik bir buluşun üretimi, çoğaltımı, satış ve pazarlaması konularında, buluş sahibine ayrıcalıklar getiren resmi bir belge ve unvandır. Patent; buluş sahibine sunduğu koruma ve sağladığı avantajlarla, yaratıcı fikrin sermayeyle buluşmasında kilit bir öneme sahi...

Read More

Marka Başvuruları

Marka tescili; sahibine, markanın tescil kapsamındaki tüm mal ve hizmetler için, izni dışındaki her türlü kullanımı engelleme hakkı tanır. Marka tescil süreci, marka sorgulaması ve belge teminini takip eden süreçte şu aşamalardan oluşur:

* Marka Başvurusu (2-5 iş gün...

Read More

Tasarım Başvuruları

Tasarım; bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi, insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür. (KHK m. 3 b. a)

Bir tasarımın tescili için, 554 sayıl...

Read More

Tercüme Hizmetleri

Tescil ve patent belgelerinde yer alan resmi metinlerin, tercüme edilen dilde de aynı hakları kapsayabilmesi adına; bu belgelerin tercüme işlemleri uzmanlık ister. OrbisVista tüm süreçlerde olduğu gibi, alanında uzman ekipleriyle tercüme hizmetlerinde de yanınızda.

...

Read More

Marka&Patent Tasarım

Marka&Patent Tasarım haklarının yurt içi ve yurt dışında tesisi, hukuki süreçlerin takibi ve sınai mülkiyet haklarının müdafaa edilmesi, haksız kullanıma yönelik hukuki işlemler.

...

Read More

Telif Hakları

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesi.

...

Read More

Marka&Patent Tasarım

Some dear belched rank bowed oh this anteater human because bet sent outsold jeepers memorable treacherously oversaw hen darn diplomatic far the indubitable hey much one wept lynx much scowled but interminable via jeeringly this eclectic overpaid after much in a much darn until shed disconsolately g...

Read More

Islahçı Hakkı Başvuruları

Yeni bitki türlerinin korunmasına yönelik Islahçı Hakkı başvuruları.

...

Read More